Tag Archives: aeon citimart

Hệ thống phân phối

AEON Citimart – Điểm mua hàng Bảo Nhiên tiện lợi

Aeon citimart

Chuỗi siêu thị thuộc hệ thống AEON Citimart tiếp tục sẽ là điểm mua hàng tiện lợi với các khách hàng đã tin dùng các sản phẩm đến từ thương hiệu Bảo Nhiên. AEON Citimart một trong những thương hiệu siêu thị bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam, hiện có gần 30 siêu thị […]