PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM

MẶT NẠ NGHỆ Ủ TRẮNG HỒNG

TÚI LỌC THẢO DƯỢC TẮM GỘI CHO BÉ

cốt gừng hạ thổ

cốt nghệ hạ thổ

cao bồ kết

dầu dưỡng ẩm

dầu tràm

muối chườm bụng

muối chườm lưng

Muối ngâm chân

Muối xông vùng kín

Cao chè vằng

Tinh bột nghệ