Hệ Thống Pha No

  1. Địa chỉ: Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh
  1. Địa chỉ31 Hồ Biểu Chánh, 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
  2. Địa chỉPhan Xích Long, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
  3. Địa chỉ:79 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
  4. Địa chỉ396 Cách Mạng Tháng Tám, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh