QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Do chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm nên quy trình sản xuất của nhà máy Bảo Nhiên theo dây chuyền khép kín hiện đại, đạt tiêu chuẩn CGMP đầu tiên tại Việt Nam.