wholesale nfl jerseys Hình thức thanh toán – Bảo nhiên

1. PHƯƠNG THỨC NHẬN HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt được áp dựng với khách hàng có yêu cầu. Khách hàng gửi yêu cầu đơn hàng. Bảo Nhiên sẽ tiến hành xác nhận và tiến hành gửi hàng qua phương thức COD. Khách hàng nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cho nhân viên bưu chính.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC

Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước. Khách hàng có thể chuyển khoản vào các tài khoản của Bảo Nhiên. Sau khi chuyển khoản khách hàng thông báo cho Bảo Nhiên. Bảo Nhiên sẽ kiểm tra và xác nhận với khách hàng. Khách hàng có thể chuyển khoản qua các tài khoản sau:

Ngân hàng Á Châu ACB – Chi nhánh Phú Thọ, Tp Hồ Chí Minh

Tên chủ TK: PHAN TRẦN BÁCH

Số TK:  222 461 189

3. PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG TRỰC TIẾP

Khách hàng mua hàng ngay tại văn phòng của Bảo Nhiên có thể thanh toán và nhận hàng ngay tại văn phòng.

 wholesale nfl jerseys